Ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ οι οφειλές Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) προς τη ΔΕΗ σύμφωνα με στοιχεία της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι τα περισσότερα χρέη (12,7 εκατ. ευρώ) εντοπίζονται στην Πελοπόννησο, ενώ το υψηλότερο ποσό οφειλής ανά οργανισμό (436.810 ευρώ) είναι στην Ήπειρο.
Στη περιοχή της Θεσσαλίας τα χρέη των ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 9.398.000 ευρώ.
Το θέμα των οφειλών ήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα ενώ η ΔΕΗ επανέλαβε την έκκληση για ρύθμιση των οφειλών οι οποίες, αν συνυπολογιστούν και τα χρέη μεμονωμένων αγροτών υπερβαίνουν τα 90 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΔΕΗ, οι οφειλές ανά γεωγραφική περιοχή, συνολικά και ανά Οργανισμό διαμορφώνονται ως εξής:
Μακεδονία : 4.147.000 ευρώ (83.000 ευρώ ανά οργανισμό)
Θράκη: 317.000 ευρώ (63.500 ευρώ ανά οργανισμό)
Πελοπόννησος: 12.742.000 (328.210 ανά οργανισμό)
Ήπειρος: 6.989.000 (436.810/ ανά οργανισμό)
Θεσσαλία 9.398.000 (218.560 ανά οργανισμό)
Στερεά 11.443.000 (408.000 ανά οργανισμό)
Κρήτη 777.730 (31.100 ανά οργανισμό)
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι οφειλές αυτές έχουν συσσωρευτεί από χρόνια, και αφορούν ορισμένους ΤΟΕΒ και αγρότες, οι οποίοι, σε αντίθεση με την πλειοψηφία έχουν επιλέξει να μην είναι συνεπείς προς την Επιχείρηση καθώς υπάρχουν Οργανισμοί με οφειλές που αποτυπώνονται με επταψήφια νούμερα, και αγρότες με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ.