Με 400 εκπαιδευτές, κυρίως γεωπόνους διάφορων ειδικεύσεων, ενισχύεται ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Το νέο προσωπικό σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού Γ. Καρέτσος θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών αφορά τις ειδικότητες: Γεωπόνος Φυτικής, Γεωπόνος Ζωικής, Γεωπόνος Άλλης Κατεύθυνσης, Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Άλλης Κατεύθυνσης, Κτηνίατρος, Γεωλόγος, Ιχθυολόγος, Περιβαλλοντολόγος, Βιολόγος, Δασολόγος, Δασοπόνος, Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ, Οικονομολόγος και Τεχνολόγος Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Σε εξέλιξη ΒΑΘΜΙΔΑ: ΠΕ, ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 8392000
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο
• Προϋπηρεσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
• Γεωπόνοι
• Τεχνολόγοι Γεωπονίας
• Κτηνίατροι
• Γεωλόγοι
• Ιχθυολόγοι
• Περιβαλλοντολόγοι
• Βιολόγοι
• Δασολόγοι
• Δασοπόνοι
• Πτυχιούχοι Η/Υ (ΠΕ ή ΤΕ)
• Οικονομολόγοι
• Τεχνολόγοι Τροφίμων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  katartisi.elgo.gr.