Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 3:00μμ η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο εξής θέμα: «Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022.».