Στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αγιάς προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το επόμενο διάστημα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράφει τη σύμβαση του έργου «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών» προϋπολογισμού 1.767.768 ευρώ.

Το έργο αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη  εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρώτο τετράμηνο του 2020 είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών και των Δήμων σε δημοπρατήσεις έργων.

Έχουμε 38 δημοπρατήσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 49.117. 352 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην περίοδο της πανδημίας η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν μπήκε σε «καραντίνα».

Θέλω να ευχαριστήσω τους  εργαζόμενους της προσφοράς στην Περιφέρεια, που με αίσθημα ευθύνης λειτούργησαν και λειτουργούν καθώς η ζωή συνεχίζεται.

Τα έργα της Περιφέρειας δίνουν θέσεις εργασίας, τονώνουν την οικονομία και δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και το Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα προχωράμε στην εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου» προσθέτει ο Περιφερειάρχης. 

Ο σκοπός του έργου

Το Σύστημα Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μελιβοίας, στην Κάτω Σωτηρίτσα.

Ο τελευταίος, επεκτείνεται κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους πενήντα έξι (56) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, και η μετάδοσή τους, μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που βρίσκεται στην ΔΕΥΑ Μελιβοίας.

Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεελέγχουκαι του αυτοματισμού.

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος, και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

Με τη λειτουργία του συστήματος επιτυγχάνεται η :

-    Συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου κλπ.

-    Ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού

-    Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

-    Βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού

-    Μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων

-    Δυνατότητα προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου, σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος

-    Βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου και ο

-    Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της περιοχής που εξυπηρετείται από την Επιχείρηση.