Στην έγκριση συνολικά 89 προσλήψεων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), μέσα στον Ιούλιο.

Ειδικότερα:

Ο Υπουργός Εσωτερικών, με σχετική απόφαση εγκρίνει την πρόσληψη ογδόντα εννέα (89) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς του παρακάτω πίνακα.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’).

aftodioikisi.gr