Τέσσερις κηδείες σήμερα Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 στο νομό Λάρισας

1.Απόστολο Παναγιωτίδη ετών 74

Ώρα 5 μμ Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου, νέο κοιμητήριο

2. Βασίλειο Φαρμάκη, ετών 88

Ώρα 6 μμ. Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

3.Δημήτριο Φασέγκα, ετών 79

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου, νέο κοιμητήριο 

4. Γεώργιος Κουτσουρούμπας 59 ετών 

Ώρα 11.00 π.μ.  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου, νέο κοιμητήριο