Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Σοφία Δούφα ετών 65
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

2.Σωτήριος Ντόντας ετών 72
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Γεωργία Σαμπεροπούλου ετών 77
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Αστέριος Γκαγκανάσιος ετών 82
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Ζωή Φυλακτού ετών 84
Ώρα 15:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας