Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για τον μήνα Οκτώβριο 2023, ανήλθε σε 900.297 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά -41.867 άτομα (-4,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2022 και αύξηση κατά 63.584 άτομα (7,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2023.

Από αυτά 492.597 (ποσοστό 54,7%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 407.700 (ποσοστό 45,3%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Στη Θεσσαλία

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, τον περασμένο μήνα, ανήλθε σε 62.222 άτομα.

Από αυτά 34.946 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 27.276 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ο αριθμός είναι μικρότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα (Οκτώβριος 2022), όπου οι άνεργοι ήταν 63.353 και μεγαλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2023) όταν είχαν φτάσει τους 59.814.

Οσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους ανήλθαν σε 7.587.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr