Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 26/06/2022.

Από ώρα 07:30 – 10:30: Περιοχή Μελισσοχωρίου: α) Παιδότοπος Ντιτ-Ντιτ και επιχειρήσεις πλησίον αυτού, β) Παροχή Μέσης Τάσης Αεροδρομίου (πύργος ελέγχου) και αρδευτικά Μελισσοχωρίου πλησίον Αεροδρομίιου.

Από ώρα 08:00 – 13:30: Περιοχές δημοτικών διαμερισμάτων: α) Ομόλιο, β) Στόμιο, γ) Καρίτσα, δ) βορειοδυτικό τμήμα Κόκκινου Νερού, ε) Περαταριά, στ) Ιερό προσκύνημα Αγίας Παρασκευής Τεμπών, ζ) Σήραγγα ΟΣΕ στην Περαταριά, η) Μοναστήρι Αγίου Δημητρίου και κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου στην Καρίτσα, θ) επιχείρηση Σκυροδέματος Μπετομίξ.

Από ώρα 11:00 – 15:00: Επιχείρηση Χελιδώνη στον Πυργετό, καθώς αρδευτικά και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί πλησίον αυτής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr