Σ’ ένα εκτεταμένο έργο αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων μετά τις εργασίες έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΛ. Στο διάστημα από το 2015 έως σήμερα έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 19 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο είναι προγραμματισμένο να επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των αγωγών ύδρευσης της πόλης.
Ο γενικός στόχος που τίθεται από τη ΔΕΥΑΛ αφορά την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των υδατικών πόρων και ιδιαίτερα την ενίσχυση των υποδομών από την πηγή του νερού έως την διανομή, την παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, τον εντοπισμό απωλειών και τον έλεγχο των διαρροών. Η κατευθυντήρια γραμμή της Επιχείρησης είναι η ενθάρρυνση της βιώσιμης χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος
Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με εντατικούς ρυθμούς προχώρησε σε αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης με ίδιους πόρους. Το σχέδιο της επένδυσης σε έργα υδροδότησης και ιδιαίτερα στις αντικαταστάσεις των παλαιών δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Λάρισας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διαρροών λόγω θραύσης, τον εξορθολογισμό λειτουργίας των δικτύων διανομής, την αναβάθμιση της ποιότητας υδροδότησης των κατοίκων καθώς και την μείωση των λειτουργικών εξόδων της Επιχείρησης.
Ακολουθεί πίνακας των έργων αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης που εκτελέστηκαν από τη ΔΕΥΑΛ:

Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού : 34.380.000,00 €
Γενικό Σύνολο Συμβάσεων : 19.252.356,28 €
Επίσης έχει δημοπρατηθεί και στις αρχές του έτους 2023 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου 12/22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΤΣΙΝΑ με προϋπ. 503.000,00€ για την αντικατάσταση 1.900μ. δικτύου ύδρευσης.
Ταυτόχρονα έχει υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Υποδομές παροχής νερού & Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση των έργων
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, προϋπ. 1.556.000,00€ για την αντικατάσταση 5.700μ. δικτύου ύδρευσης
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ προϋπ. 1.691.844,00€
για την αντικατάσταση 7.048 μ. δικτύου ύδρευσης 7.048μ
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ προϋπ. 2.535.000,00€
για την αντικατάσταση 9.600. δικτύου ύδρευσης
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ προϋπ. 1.900.078,00€
για την αντικατάσταση 6.900 δικτύου ύδρευσης

Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης η ΔΕΥΑΛ ανακατασκευάζει το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του δρόμου εκτός από τα έργα που ακολουθεί με παρεμβάσεις του στο οδόστρωμα ο δήμος Λαρισαίων.