Για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την έγκριση συνεργασίας της 5ης Υ.Πε με ιδιώτη ιατρός, ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

H συνεργασία εγκρίθηκε κατόπιν απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Μίνα Γκάγκα και ο ιατρός θα ενισχύσει το Ακτινολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Λάρισας.
Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται σε 12 μήνες.