Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 31/15,16,17-9-2015 πράξη του, τοποθέτησε για το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους και τον μοριακό τους πίνακα:

• τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και

• τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06-Αγγλικών και ΠΕ16.01-Μουσικής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας ή ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας - συμπλήρωση ωραρίου.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία  την Τρίτη  22  Σεπτεμβρίου 2015  στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

Download

Download

Download