Η Δ/νση Α’/θμιας  Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Δ/ντη-τριας για την Δ/νση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας τα ακόλουθα: 

Η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Ώρα έναρξης : 09:00  

Ώρα λήξης : 17:00

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Είσοδος από Σαλαμίνος).

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκπαιδευτικοί (Δ/ντες, Υποδ/ντες & Προϊστάμενοι) τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα ψηφοφόρων, η οποία έχει σταλεί στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α’/θμιας  Εκπ/σης Λάρισας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.