Χθες στις 16-11-2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκου Παπαδόπουλου και του μέλους του Δ.Σ κ.Βασίλη Μακατού στα γραφεία του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  και του  Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) στην Λάρισα. 

Στον O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο του οργανισμού κ. Βαλιώτη Αθανάσιο και ενημερώθηκαν για ζητήματα του οργανισμού. Ειδικότερα ο κ. Βαλιώτης επισήμανε την οριακή για τις ανάγκες της περιφερειακής μονάδας κατανομή του προσωπικού και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή προτάσεων για την βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού με προσανατολισμό στον παραγωγό. Ο κ. Παπαδόπουλος από την πλευρά του τόνισε ότι στοχος του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και η βελτίωση της αμεσότητας του οργανισμού με τον παραγωγό. 

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών όπου συναντήθηκαν με τον διευθυντή του οργανισμού κ. Χρίστο Τσαντήλα και ακολούθησε συζήτηση με το προσωπικό του Ινστιτούτου.Οι ερευνητές του Ινστιτούτου εξέφρασαν την επιθυμία τους για την δημιουργία ενός σταθερού καθεστώτος διοικητικής δομής σε ό,τι αφορά στην αυτοτέλεια του Ινστιτούτου, ανεξάρτητο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Εν συνεχεία, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι είναι αναγκαία τοσο η ανάδειξη του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου οσο και η αμφίδρομη σύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής για την ποιοτική εξέλιξη τους.Επίσης τόνισε έντονα ότι σκοπός του Ινστιτούτου πρέπει να είναι η ανάδειξη των εθνικών χαρακτηριστικών των ντόπιων ποικιλιών σπόρων και η επωφελής συνεργασία του με τους παραγωγους με αντανάκλαση στην κοινωνία.