Όσοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση κατά χρήση των εκτάσεων της περιοχής τέως λίμνης Κάρλας ΠΕ Λάρισας (παλιές «ακτημονικές» εκτάσεις), για την καλλιεργητική περίοδο  2015 και εξής και για χρονική διάρκεια  από 5 έως 7 έτη , δια της διαδικασίας της δημοπρασίας  βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 θα πρέπει:

Ασχέτως αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργοι ή κάτοικοι της περιοχής, να καταθέσουν άμεσα σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης προσκομίζοντας και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα ιδιώτη μηχανικού στο οποίο θα απεικονίζεται η αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση, έως 25 στρέμματα, με δυνατότητα όμως παραχώρησης συνολικής έκτασης έως 100 στρέμματα, ώστε να είναι σε θέση η υπηρεσία, ένεκα της χρονοβόρας διαδικασίας της δημοπρασίας, να εκδώσει το συντομότερο δυνατό τις αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης.  

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2413-506344