Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την υιοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης και ανοικτής προκήρυξης με σκοπό την πλήρωση κενών θέσεων Διοικητών νοσοκομείων, όπως αυτή εκφράσθηκε μέσω δηλώσεων του αρμοδίου Υπουργού, κ. Α. Ξανθού, και του αναπληρωτή Υπουργού, κ. Π. Πολάκη. 

Σε ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Η επιλογή του συγκεκριμένου αξιολογητικού συστήματος σωματοποιεί την πάγια δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Κυβέρνησης, για την επικράτηση καθεστώτος πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη στελέχωση θέσεων ευθύνης στο ευρύτερο οργανικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, και πρωτίστως σε ζωτικής σημασίας για την ίδια την κοινωνία τομείς, όπως εκείνος της δημόσιας υγείας. Η δέσμευση δε των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου για άμεση διευθέτηση του κρίσιμου ζητήματος υπό διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει του προβλήματος που προέκυψε για τη συγκρότηση και λειτουργία του κοινού ΔΣ των δύο Νοσοκομείων της πόλης μας”.