Οι Oρκωτοί λογιστές που πραγματοποίησαν έλεγχο στα ταμεία του δήμου Κιλελέρ και διαπίστωσαν σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας για το διάστημα μέχρι και το τέλος της θητείας του Ρίζου Κομήτσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανάγκη βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας του Δήμου Κιλελέρ διαπιστώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές μετά τον ταμειακό έλεγχο που διενήργησαν στα ταμεία του Δήμου για το διάστημα μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2014. Παράλληλα καταγράφουν δάνεια συνολικού ύψους 3.964.994,10 ευρώ, οικονομικές απαιτήσεις ύψους 304.578,01 ευρώ που δεν καλύπτονται από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τον ταμειακό έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές , κατ' εντολή της νέας δημοτικής αρχής, τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα του δήμου Κιλελέρ μέχρι τις 31/8/2014 ανέρχονταν στα 2.061.232,45 ευρώ.

Οι οικονομικές απαιτήσεις που είναι καταγεγραμμένες για το ίδιο διάστημα αναλύονται ως ακολούθως: λογιστικοποιημένες άμεσα πληρωτέες υποχρεώσεις ύψους 1.464.751,88 ευρώ , μη τιμολογημένες νομικές εκκρεμότητες (αποφάσεις δικαστηρίων και αγωγές) ύψους 890.000 ευρώ, μη τιμολογηθείσες υλοποιημένες πιστοποιήσεις έργων (έργα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής περιόδου και δεν είχαν κοπεί τα σχετικά τιμολόγια μέχρι και τέλος Αυγούστου) ύψους 255.143,27 ευρώ.

Επίσης υφίστανται μη τιμολογηθείσες και λογιστικοποιημένες υποχρεώσεις (κατά δήλωση του πρώην δημάρχου)- δηλαδή, που δεν είναι καταγεγραμμένες – ύψους 170.000 ευρώ.

Συμπερασματικά αν υπολογίσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα, τις παραπάνω οφειλές προς τρίτους, ανείσπρακτες οφειλές προς το δήμο ύψους 1.847. 410,31 ευρώ ( αφορά οφειλές πολιτών ακόμα και από τους πρώην Καποδιστριακούς δήμους που συνθέτουν το νέο δήμο Κιλελέρ) και υπολογίσουμε παράλληλα ότι για το ίδιο διάστημα ο δήμος θα εισπράξει από οφειλές πολιτών παρελθόντων ετών ποσό ύψους 414.084,69 ευρώ (μέσος όρος εισπραξιμότητας 15 -18%) τότε το ταμειακό υπόλοιπο διαμορφώνεται με αρνητικό πρόσημο. Υπάρχει, δηλαδή, μια ταμειακή ανάγκη ύψους 304.578,01 ευρώ για την αποπληρωμή οικονομικών απαιτήσεων του δήμου που δεν καλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Όσον αφορά τα δάνεια συνολικού ύψους 3.964.994,10 ευρώ αφορούν: το 1.996.781,64 ευρώ νέα δάνεια του Καλλικρατικού δήμου Κιλελέρ και το 1.968.212,46 ευρώ παλιά δάνεια των πρώην Καποδιστριακών δήμων που συνενώθηκαν και δημιούργησαν τον Καλλικρατικό δήμο Κιλελέρ.

Σύμφωνα με την έκθεση από το 2017 θα σταματήσει η επιχορήγηση που λαμβάνει ο δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 530. 578,20 ευρώ.»