Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας είναι πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του στη Λάρισα από τον Αύγουστο του 2015. Λειτουργεί με τη συνεργασία και του ΟΚΑΝΑ και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Ανάλογα προγράμματα λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη από το 2001, στη Σητεία από το 2008 και στα Χανιά από το 2013. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ και των συγγενών τους με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας. Επίσης βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μελών των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται γύρω από τις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν. 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το πρόβλημα της εξάρτησης, τα οποία απευθύνονταν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια το πρόγραμμα θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο:

 Συζητώντας για τις εξαρτήσεις: κριτικές προσεγγίσεις των αιτιών και των τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου

Ο κύκλος των σεμιναρίων απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Σε όλους τους συμμετέχοντες/ούσες θα δίνεται επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό με μορφή σημειώσεων ή άρθρων καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης. Οι θεματικές που θα προσεγγιστούν στο πλαίσιο του σεμιναρίου είναι οι εξής:

- Οι ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις του προβλήματος της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και του φαινομένου των μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων.

- Η κατάσταση του προβλήματος της εξάρτησης στη σύγχρονη εποχή σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επιδημιολογικά στοιχεία και κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά του φαινομένου.

- Η κατανόηση των αιτιών του φαινομένου της εξάρτησης. 

- Συζητώντας για τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της εξάρτησης. 

- Η πρόταση της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης

- Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις, κάθε Παρασκευή στις 18.00- 20.00, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 22/01. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων θα είναι μεγαλύτερος των είκοσι ατόμων θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος κύκλος σεμιναρίων, με την ολοκλήρωση του παρόντος κύκλου. Για την καλύτερη προετοιμασία των σεμιναρίων είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή έως  την Τετάρτη 20/01 στο τηλέφωνο του προγράμματος (2410233332) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: larisa@selfhelp.gr. Τα σεμινάρια – η συμμετοχή στα οποία είναι δωρεάν- θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας, Ηρώων Πολυτεχνείου 169 και Κουτσούμπα.

Πρόσωπα επικοινωνίας: Λαϊνάς Σωτήρης, Χαλεπούδης Μανώλης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410233332