Ένα νέο εγχείρημα για την υποστήριξη εξαρτημένων από ναρκωτικά και αλκοόλ, καθώς και των συγγενών τους, ξεκινά στη Λάρισα.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 στη Σητεία, από το 2013 στα Χανιά και στην παρούσα φάση ξεκινά τη λειτουργία του στη Λάρισα. 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες (ναρκωτικά) και νόμιμες (αλκοόλ) ψυχοτρόπες ουσίες και των μελών του συγγενικού τους περιβάλλοντος. 

Τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας συγκροτούν μια εναλλακτική πρόταση απεξάρτησης πέρα από τα κλασσικά «στεγνά» προγράμματα και τα προγράμματα υποκατάστασης, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις προτεινόμενες προτάσεις απεξάρτησης της χώρας. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία υποστήριξης βασίζεται στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων σύμφωνα με τις οποίες δίνεται έμφαση στον ενεργό ρόλο των άμεσα ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απεξάρτησης. 

Βασικοί άξονες της λειτουργίας του προγράμματος είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των εξαρτημένων και των συγγενών τους, η έμφαση στις πρακτικές αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας και η εξατομικευμένη παρέμβαση με βάση τις ανάγκες των άμεσα ενδιαφερομένων στη δεδομένη χρονική στιγμή. Με αυτό τον τρόπο, πέρα από την υποστήριξη ανθρώπων με χρόνια προβλήματα εξάρτησης, γίνεται εφικτή η υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ζωής, όπως για παράδειγμα εργαζόμενων ή φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και μέλη του.