Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Άννα Βαγενά και κ. Νίκος Παπαδόπουλος σε κοινή τους δήλωση σχετικά με τις αλλαγές στο νομοσχέδιο της διαμεσολάβησης αναφέρουν τα εξής :
«Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό δυσλειτουργίες και αστοχίες που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες. Μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής με αντιπροσωπεία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις:  
1) μείωση αμοιβής του διαμεσολαβητή από τα 250 στα 170 ευρώ
2) ορισμός τόπου δικαστηρίου κατάθεσης πρακτικού διαμεσολάβησης του αρμόδιου της διαφοράς κατά ΚΠολΔ
 3) επιλογή του τόπου διαμεσολάβησης από την ΚΕΔ όταν δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή από τα μέρη
4) εξαίρεση της κύριας παρέμβασης από την υποχρεωτικότητα
5) ρητή καταγραφή των τρόπων κλήτευσης σε διαμεσολάβηση
 6) εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα διαφορών όταν το ένα μέρος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ
 7) εξαίρεση υποχρεωτικότητας για όσους πολίτες πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην νομική αρωγή / legal aid
 8) δυνατότητα ίδρυσης εταιριών διαμεσολαβητών αποκλειστικά και μόνο ως προσωπικές
 9) ένταξη στον κανόνα υποχρεωτικότητας και των απαιτήσεων δανειστών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο
 10)  μεταφορά εσόδων από ποινές στο ΤΑΧΔΙΚ και όχι γενικά στο δημόσιο.
Σε πρότερο στάδιο, από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε ήδη αφαιρεθεί η πρόβλεψη υποχρεωτικότητας στις εργατικές διάφορες και είχε μειωθεί κατά πολύ το ύψος της  προβλεπόμενης χρηματικής ποινής για τη περίπτωση μη προσέλευσης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
Τέλος ο νέος νόμος στοχεύει αφενός στην αποφόρτιση των δικαστηρίων και αφετέρου στην συνεννόηση των πολιτών που έχουν ιδιωτικές διαφορές μεταξύ τους.»