Συνάντηση με τους πρώην εργαζομένους των  Σούπερ Μάρκετ Λάρισα είχε  η Αναπληρώτρια Υπουργός  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου,  σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
Η κα. Αντωνοπούλου ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των εργαζομένων για τους στόχους του έργου που χρηματοδοτείται  από  το Ειδικό Πρόγραμμα  Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις παροχές ενίσχυσης και στήριξης στους δικαιούχους του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επωφελούνται οι 500 πρώην εργαζόμενοι  της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» καθώς και οι  485 νέοι  άνεργοι  εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs).
Mέσω του συγκεκριμένου Έργου επιδιώκεται:
Η ενίσχυση και αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων στο έργο, μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της παροχής εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης έτσι ώστε να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας είτε του κλάδου από τον οποίο προέρχονται είτε άλλων κλάδων που εμφανίζουν δυναμική στις τοπικές αγορές εργασίας.
Η υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν  δράσεις είτε ατομικής επιχειρηματικότητας , είτε συνεταιριστικής (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία).
Η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε πιθανές ανάγκες μετεγκατάστασης, με βάση ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για απόκτηση εργασίας σε άλλη πόλη.
Ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι συνολικού ύψους 7.530.000,00 ευρώ.

ert.gr