Την Τετάρτη  24 Μαΐου κ Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί  διανομή τροφίμων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας  στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας» για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για το Δήμο Λαρισαίων. Να σημειωθεί ότι η διανομή αυτή αφορά στο υπόλοιπο των  Κεντρικών Προμηθειών του 2015 και όχι από νέες προμήθειες μέσω  του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού  για προμήθειες του ΤΕΒΑ για το έτος 2016  που διενεργήθη από τον Δήμο Λαρισαίων και βρίσκεται αυτές τις μέρες σε διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με τους προμηθευτές.
Η διανομή θα διαρκέσει δυο  ημέρες, μέχρι και την Πέμπτη 25/5/2017. Τα προϊόντα που θα μοιραστούν είναι κρέας (μοσχάρι και χοιρινό). Για τους ωφελούμενους του Δήμου Λαρισαίων  η διανομή θα γίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης  τις ημέρες  Τετάρτη – Πέμπτη- και ώρες 8:30- 14:30.
Στους υπόλοιπους Δήμους της Σύμπραξης  έχει οριστεί  συγκεκριμένο σημείο διανομής στις έδρες των Δήμων, καθώς και Υπεύθυνοι Διανομής οι οποίοι έχουν αναλάβει την ενημέρωση των ωφελούμενων.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ωφελούμενων η διανομή θα γίνει με αλφαβητική προτεραιότητα και ανά δίωρο. Έχει ήδη ολοκληρωθεί  η αποστολή  ενημερωτικού  sms σε όλους τους ωφελούμενους με ακριβής πληροφορίες.
Να τονιστεί πως για την παραλαβή των προϊόντων απαραίτητη είναι η προσκόμιση επίσημου  έγγραφου στο όποιο αναφέρεται ο ΑΜΚΑ είτε του αιτούντα είτε οποιουδήποτε άλλου μέλους της εγκεκριμένης οικογένειας. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει στο σημείο Διανομής για λόγους υγείας, ηλικίας ή αναπηρίας τα προϊόντα
Να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των ωφελουμένων ΚΕΑ & ΤΕΒΑ η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν πλήρως για όλες τις νέες εξελίξεις και διαδικασίες στο πλαίσιο της εναρμόνισης του προγράμματος ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Τηλέφωνο για πρόσθετες πληροφορίες: Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής- Διεύθυνση Πρόνοιας : 2410- 680242. Φεγγίτη Αλεξία, Παπανικολάου Γιώργος.