Συνάντηση με τον διοικητή των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Παναγιώτη Νάνο είχαν ο Πρόεδρος με αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.)/ παράρτημα Νομού Λάρισας, στα πλαίσια των επαφών τους με τοπικούς φορείς της πόλης.
Οι διασώστες ενημέρωσαν τον διοικητή για τις δράσεις της Ε.Ο.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ζήτησαν την συνδρομή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε θέματα εκπαίδευσης των μελών της, κυρίως σε πρώτες βοήθειες, αλλά και για τους στόχους που έχουν θέσει τα μέλη του Δ.Σ. σεβόμενοι πάντα τις ηθικές αξίες για τον άνθρωπο.
Επίσης ζήτησαν τη στήριξη σε ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις καθώς και κάποια υλικά που είναι απολύτως απαραίτητα στην παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο διοικητής αναγνώρισε ότι οι εθελοντές και ο εθελοντισμός είναι πολύτιμος κοινωνικός πόρος και δήλωσε αρωγός σε όλες τις δράσεις των εθελοντών.
Ειδικότερα για το θέμα της εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να παραχωρήσει χώρο και να στηρίξει με ιατρικό και άλλο προσωπικό το πρόγραμμα των μαθημάτων  που από κοινού θα καταρτίσουν.
Το συμπέρασμα που βγήκε από την συνάντηση είναι ότι Πολιτεία και Κοινωνία μπορούν να προσφέρουν πολλά στους συνανθρώπους μας μέσα από την συνεργασία.