Ένα μήνα μετά την κατάργηση της τηλεφωνικής γραμμής 1535, θετικά αξιολογείται από πολίτες και τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων η αλλαγή. Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου "οι πολίτες πλέον έχουν την δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία συνομιλώντας οι ίδιοι με υπαλλήλους και όχι με ηχογραφημένο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που δυσκόλευε τους ηλικιωμένους και προκαλούσε οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους και το Νοσοκομείο.
Μόνο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έχει υπολογιστεί ότι με τον νέο τρόπο κλείνονται κατά μέσο όρο 450 ραντεβού ημερησίως (στο Νοσοκομείο και τηλεφωνικά), ενώ ο προϋπολογισμός αναμένεται να ελαφρυνθεί στο τέλος του έτους κατά 60.000 ευρώ που καταβάλλονταν στην ιδιωτική εταιρία.
Πρόβλημα  παρατηρήθηκε με ασθενείς άλλων νομών που δεν έχουν τις απευθείας γραμμές του Πανεπιστημιακού.
 Για την εξυπηρέτηση και αυτών των ασθενών στάλθηκε έγγραφο στις εταιρίες που δίνουν αντίστοιχες πληροφορίες, κρατικές υπηρεσίες υγείας και στον τοπικό Τύπο. Επίσης για να μην υπάρχει αναμονή για τους πολίτες όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη, γίνεται αυτόματη εκτροπή σε άλλη θέση εργασίας
Θυμίζουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές για τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού είναι 2413/501179, 2413/502399 από τις 8 π.μ. και μέχρι 9 το βράδυ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διευκρινίζεται ότι στις ίδιες γραμμές κλείνονται και τα απογευματινά ραντεβού, αλλά από τις 3 μμ μέχρι 9 μμ."