Στην εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή τριών φραγμάτων και τριών ταμιευτήρων στον Κίσαβο, στη θέση Μπελμά προχωρούν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Αγιάς. Αυτό έγινε γνωστό μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και τον δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα. Η σύνταξη της μελέτης πρόκειται να καθορίσει τις ακριβείς θέσεις κατασκευής των φραγμάτων και των ταμιευτήρων, τα οποία αναμένεται να ταμιεύουν περί τα επτά εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ΔΕΥΑ Αγιάς αναλαμβάνει την επίβλεψη των μελετών αυτών.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε το μέλλον της Θεσσαλίας. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με το Δήμο Αγιάς για να ολοκληρώσουμε μια μελέτη, η οποία θα δώσει στην περιοχή ένα μεγάλο έργο στον Κίσαβο και συγκεκριμένα στη θέση Μπελμά. Τα φράγματα εκεί είναι μεγάλης σημασίας. Πρώτον, για να μην πάει χαμένο το νερό που αυτή την στιγμή καταλήγει στην θάλασσα, δεύτερον δημιουργεί προϋποθέσεις παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον, τρίτον ότι δημιουργεί δυνατότητα άρδευσης 10.000 στρεμμάτων και επιπλέον προσφέρει νερό, που το νερό σήμερα είναι η ζωή. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας ακόμη πόλος τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού αλλά και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύπλοκο έργο σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε την κατάλληλη στιγμή, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα στην περιοχή».

Από την πλευρά του ο κ. Α. Γκουντάρας τόνισε: «Υπογραφούμε σήμερα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. περιφερειάρχη που αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη, να βοηθήσει τη ΔΕΥΑ Αγιάς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη μελέτη για την κατασκευή φραγμάτων στη θέση Μπελμά. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα στηρίξει τεχνικά τη ΔΕΥΑ Αγιάς για να ολοκληρώσουμε την μελέτη, που αφορά την κατασκευή τριών φραγμάτων στη θέση Μπελμά. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα στον Κίσαβο, θα αλλάξει τα δεδομένα στον Νομό της Λάρισας. Είναι ένα έργο το οποίο θα εμπλουτίσει τον υδροφορέα, θα δώσει νερό για ύδρευση, θα δημιουργήσει ένα τόπο τουριστικό και βεβαίως θα συνδράμει πάρα πολύ και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ακόμα ο διευθυντής Τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λυτροκάπης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Βασίλης Μπάτσικας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Ντώνης Μπελιάς και οι μελετητές κ.κ Γ. Θανόπουλος και Γ. Σίσκος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προτεινόμενο έργο

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταμιευτήρων στην θέση Μπελμά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 μ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταμιευτήρων θα είναι 670.000 μ2. Για την διαμόρφωση των ταμιευτήρων θα κατασκευαστούν τρία φράγματα. Τα δύο φράγματα θα είναι σε σειρά και θα διακόπτουν την ροή στο ίδιο ρέμα. Το τρίτο φράγμα θα τροφοδοτείται από την λεκάνη του δευτέρου με ειδικά θυροφράγματα εκτροπής.

Υδρολογικά δεδομένα

Τα νερά που θα συγκεντρώνονται στους ταμιευτήρες, θα προέρχονται από τις κατακρημνίσεις των λεκανών απορροής και εκτιμώνται σε 3.000.000 μ3 ετησίως. Από τα παραπάνω ύδατα, το 1.000.000 μ3 θα αποδίδεται στο περιβάλλον είτε ως οικολογική παροχή του σχετικού ρέματος είτε ως διήθηση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τα υπόλοιπα 2.000.000 μ3 θα εκμεταλλεύσιμα για αρδευτική και υδρευτική χρήση.

Χρήσεις νερού

Το έργο είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες 10.000 στρ εντατικής καλλιέργειας. Κατά συνέπεια θα δώσει πρωτόγνωρες δυνατότητες στην άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής με μηδενικό ενεργειακό κόστος, με ότι αυτό συνεπάγεται στην ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων. Πέρα από την αρδευτική χρήση, η χωρητικότητα των ταμιευτήρων θα υπερκαλύψει τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών της περιοχής. Η θέση του φράγματος σε συνδυασμό με τις φυσικές κλίσεις και το πυκνό δασικό οδικό δίκτυο επιτρέπει την ευχερή κατασκευή των δικτύων των αγωγών μεταφοράς και διανομής..

Παραγωγή ενέργειας

Η κατασκευή του άνω φράγματος δίνει την δυνατότητα λειτουργίας υδροηλεκτρικού σταθμού, τουλάχιστον για 5 μήνες το χρόνο (Δεκέμβριος έως Απρίλιο). Η εγγύτητα του φράγματος στα δίκτυα διανομής, καθιστά την αντίστοιχη επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική.

Χωμάτινα φράγματα 

Οι τρείς ταμιευτήρες θα είναι χωμάτινοι με κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Η κλίση των πρανών θα είναι 1:2. Το πλάτος της στέψης θα είναι 6,0 μ και θα διαμορφωθεί με στρώσεις ασφαλτικού οδοστρώματος. Το βάθος θεμελίωσης του επιχώματος εκτιμάται σε 4,0 μ. Το ελεύθερο ύψος της στέψης του φράγματος πάνω από την μέγιστη προβλεπόμενη στάθμη θα είναι 3,0 μ. Τα υλικά κατασκευής των αναχωμάτων θα είναι συλλεκτά η θραυστά και θα ληφθούν από τον περιβάλλοντα χώρο του έργου. 

Πρόσβαση

Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ από τον οικισμό Σπηλιά, 14 χλμ από τον οικισμό Καρίτσα και 32 χλμ από την Εθνική Οδό. Η προσέγγιση στην θέση του έργου γίνεται μέσω δύο οδικών αξόνων. Ο ανατολικός άξονας Εθνική Οδός – Ομόλιο - Καρίτσα και ο δυτικός άξονας Εθνική Οδός – Σικούριο – Σπηλιά. Γενικά η θέση του φράγματος έχει πολύ καλή προσβασιμότητα ενώ βρίσκεται κοντά στις αρδευόμενες εκτάσεις.

Υδραυλικά δίκτυα 

Οι ταμιευτήρες θα τροφοδοτήσουν αγωγούς μεταφοράς υδρευτικού και αρδευτικού νερού. Η λήψη του νερού θα γίνει μέσω κατάλληλων υδροληψιών και σχετικά βανοστάσια χειρισμού.  Για την αξιοποίηση των ταμιευτήρων προβλέπεται η κατασκευή συνολικά 38 χλμ μεταφορικών αγωγών ύδρευσης και 42 χλμ μεταφορικών αγωγών άρδευσης.

Τουριστική αξιοποίηση

Στις όχθες των τεχνητών λιμνών, υπάρχουν ικανές εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές που θα σχετίζονται με το νέο ορεινό τοπίο και με την φυσιογνωμία της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν ήπιο χαρακτήρα και φιλικό προς την περιοχή και το περιβάλλον. Η απόσταση του έργου από την παραλιακή οδό Στόμιο-Κόκκινο Νερό είναι 20 χλμ, ενώ από την Εθνική Οδό είναι 32 χλμ. Οι τιμές αυτές δίνουν την δυνατότητα στην περιοχή, να προσθέσει ένα σημαντικό αξιοθέατο ορεινού τουρισμού, σε πολύ κοντινή απόσταση

από το παραλιακό μέτωπο. Συνοπτικά, τα κύρια σημεία που καθιστούν το έργο ελκυστικό για τουριστική αξιοποίηση είναι:

- Πλούσιο παρόχθιο φυσικό περιβάλλον λόγω γεωμορφολογίας των όχθεων (ήπιες κλίσεις)

- Όχθες εύκολα προσβάσιμες σε πολύ μεγάλο μήκος

- Εγγύτητα σε άλλα αξιοθέατα και τόπους αναψυχής

- Σχετικά σημαντική ήδη υπάρχουσα τουριστική υποδομή και τεχνογνωσία