Ο Σύλλογος Οικογένειας & Φίλων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ & του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ πραγματοποίησε χθες εθελοντική αιμοδοσία, στο χώρο του Πολιτιστικού Στεκιού του

Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (επί της Πηνειού 10 στη Λάρισα), με τη συμμετοχή γονέων, φίλων και προσωπικού του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε από την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ & του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, μπορούν να παρουσιασθούν σε

οποιαδήποτε Νοσοκομειακή Μονάδα, οποιαδήποτε ημέρα τους εξυπηρετεί και να προσφέρουν αίμα, δηλώνοντας ότι είναι για την Τράπεζα Αίματος του ΚΕΘΕΑ

ΕΞΟΔΟΣ & του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.