Διοργανώθηκαν  την Τρίτη 06.09.2016 στη Νίκαια και στον Τύρναβο ,  εκδηλώσεις διαβούλευσης για το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, από την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - A.A.E. - O.T.A. ‘’ΑΕΝΟΛ Α.Ε.’’.

 Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος και τα στελέχη της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., παρουσίασαν  το πρόγραμμα και τις δράσεις του.  

Η εκδήλωση είχε στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων-απόψεων-ιδεών, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). Στους ενδιαφερομένους μοιράστηκε ενημερωτικό  φυλλάδιο Παρουσίασης του Προγράμματος καθώς επίσης και έντυπα υποβολής πρότασης/ιδέας.