Διοργανώθηκε την Δευτέρα 29 Αυγούστου2016 εκδήλωση διαβούλευσης για το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - A.A.E. - O.T.A. ‘’ΑΕΝΟΛ Α.Ε.’’  στην  αίθουσα Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Δημοτικού Συμβουλίου στη θέση "ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ" του Δήμου Τεμπών στο  Μακρυχώρι .

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος και η διευθύντρια της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. κ. Σεβαστή Μπασδέκη μαζί με το στέλεχος  κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, παρουσίασαν  το πρόγραμμα και τις δράσεις του.   Η εκδήλωση είχε στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων-απόψεων-ιδεών, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." κ. Τσέτσιλας  Δημήτριος.