Άρχισαν τα μαθήματα χορού (παιδιά από 9 ετών και άνω), από Τρίτη 28-6, με τη δασκάλα, Μαρία Καλούση. 

Άρχισαν και τα μαθήματα δημιουργικών δραστηριοτήτων (παιδιά από 4 μέχρι 8 ετών), από Τετάρτη 29-6, με τη δασκάλα, Βούλα Παπαδόντα. 

Και τα δυο τμήματα θα είναι ανοιχτά, θα δέχονται νέους μαθητές, μέχρι 10 Ιουλίου.