Από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας διευκρινίζονται τα εξής, αναφορικά με την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων:

Σύμφωνα με το ν.4177/2013 (άρθρο 16,παρ.1α) επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου (ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος).Στην περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

Με βάση τα ανωτέρω, και σε ότι αφορά στην ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο του Μαΐου 2016, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 (καθώς η πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου συνέπεσε με το Πάσχα και ως εκ τούτου μετατίθεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την επόμενη Κυριακή) με προτεινόμενο (κατά  πλειοψηφία) ωράριο για τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΣΛ 11:00-15:00