Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους του ν. Λάρισας , που εκλέχτηκε από τις εκλογές στις 21-23/3/2016, σε συνεδρίαση του την Παρασκευή  1-4-2016 συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΜΑΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ : ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΛΗ : ΜΑΛΤΕΖΑ ΦΙΛΙΩ

 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ