Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση των αιθουσών για τη στέγαση των μαθητών του 10ου και 48ου Νηπιαγωγείων στην περιοχή των Λαχανοκήπων. 

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα Νηπιαγωγεία στεγάζονταν σε νοικιαζόμενο κτίριο που ήταν απολύτως ακατάλληλο για τη στέγαση μονάδων προσχολικής αγωγής.  Ετσι ως άμεση και προσωρινή λύση και μέχρι να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί η ανέγερση διδακτηρίου στην συνοικία,  αποφασίστηκε η προμήθεια χώρων ελαφράς κατασκευής. Ειδικότερα οι τρεις αίθουσες λυόμενης προκατασκευής από θερμομονωτικά πάνελ πετροβάμβακα, με συνολικό εμβαδόν 121,50 μ2. έχουν ήδη τοποθετηθεί, σε δημοτική έκταση. 

Τις επόμενες εβδομάδες, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες θεμελίωσης των αιθουσών  από οπλισμένο σκυρόδεμα, τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, την διαμόρφωση του αύλειου χώρου κλπ.

Η προμήθεια των αιθουσών και οι λοιπές εργασίες στοίχισαν 116.000 ευρώ περίπου.