Εργα της ΔΕΥΑΛ στην περιοχή της Φαλάνης, επισκέφθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης 

Ειδικότερα, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ ενημερώθηκε για την πορεία του έργου κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων.  Το έργο που αφορά στην κατασκευή δικτύου μήκους 25 χιλιομέτρων περίπου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ το συμβατικό του κόστος ανέρχεται στα  3,5 εκατ. ευρώ περίπου. 

Επίσης ο κ. Καλογιάννης επισκέφθηκε τον υδατόπυργο της Φαλάνης ο οποίος αποκαταστάθηκε στα  πλαίσια του έργου της ΔΕΥΑΛ για συντήρηση Υδατοπύργων και Δεξαμενών. 

Τέλος, επιθεώρησε τις εργασίες καθαρισμού των αποστραγγιστικών τάφρων οι οποίες παράλληλα είναι αποδέκτες των ομβρίων υδάτων της κοινότητας Φαλάνης. Οι εργασίες εκτελούνται δι` αυτεπιστασίας από συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΥΑΛ 

Τον Δήμαρχο συνόδευαν ο κ. Θ. Καφφές αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ , ο κ. Γεώργιος Ζαούτσος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βασίλειος Σιούμκας πρόεδρος της Δ.Κ. Φαλάνης , η κα Άννα Ζαχίδου Δντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ και ο κ. Δημ. Σαββοργινάκης Δντης Διαχ. Δικτύων ΔΕΥΑΛ.