Τρείς κηδείες σήμερα Κυριακή 29 Μαϊου 2022 στο νομό Λάρισας

1.Αννέτα Γαρδίκη ετών 90

Ώρα 12μ Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου

2.Ιωάννη Χατζίνα ετών 95

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Λοφίσκος

3. Χρήστο Πάσχο ετών 78

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)