Συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, την Πέμπτη 19/5/2022, στην οποία συμμετείχαν η κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και ο κ. Νικόλαος Παϊτέρης, Διαμεσολαβητής Ρομά στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνάντησής τους συζήτησαν θέματα που αφορούν γενικά στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ρομά της Λάρισας και κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής της Νέας Σμύρνης. Ειδικότερα, λόγω του πρόσφατου περιστατικού βίας που σημειώθηκε, αναφέρθηκαν στους πιθανούς παράγοντες που προκαλούν τέτοια φαινόμενα, καθώς και στους κατάλληλους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Επιπρόσθετα, συζήτησαν σχετικά με δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό τον περιορισμό της σχολικής διαρροής των μαθητών και των μαθητριών Ρομά και τους λόγους που σχετίζονται με την αύξησή της. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, τέθηκε και το θέμα της φοίτησης των μαθητών Ρομά στην περίοδο της πανδημίας, ο βαθμός που επηρεάστηκε η ομαλή και η απρόσκοπτη φοίτησή τους λόγω της νόσου Covid-19 και της τήρησης των πρωτοκόλλων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και κυρίως των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες.

Ολοκληρώνοντας τη δια ζώσης συνάντησή τους, αμφότεροι ανέφεραν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη χρήση καλών πρακτικών που θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών και μπορούν να διαμεσολαβήσουν θετικά στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Τέλος, εστίασαν στις μελλοντικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές Ρομά για να διασφαλιστεί η τακτική φοίτησή τους, μέσω της δυνατότητας μετακίνησης σε όμορες σχολικές μονάδες για να επιτευχθεί η διευκόλυνση της φοίτησής τους, καθώς και η μείωση της παραβατικότητας και η πρόληψη καταστροφών, μέσω της φύλαξης των σχολικών μονάδων.