Δύο κηδείες σήμερα Κυριακή 1η Μαϊου 2022 στο νομό Λάρισας

1. Σιδέρη Τσιβάκα ετών 72

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου, νέο κοιμητήριο

2. Γεώργιο Αγοραστό ετών 94

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου