Την έλλειψη σχεδιασμού για τη στήριξη και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισημαίνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς την αρμόδια υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Στην ερώτηση του, ο κ. Κόκκαλης σημειώνει τα εξής: «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη νέα  του μορφή που  έχει προκύψει σύμφωνα με το ν. 4589/2019 ανήκει στα νεότερα ΑΕΙ της χώρας  και έχει εξελιχθεί στο 3ο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανεπτυγμένο σε πέντε πόλεις με οκτώ Σχολές, και συνολικά 35 Τμήματα.

Πρόκειται για ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αποστολή του την προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και τη συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στη νέα αρχιτεκτονική του και στα πλαίσια της ανάπτυξης των νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ,συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση  Πανεπιστημιακού  Ερευνητικού  Κέντρου  (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος ( άρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α’ 13))

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου,

β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα την πόλη του Βόλου,

γ) αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,

ε) κινησιολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων,

στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την πόλη της Λαμίας,

ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

η) αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας,

θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα την πόλη του Βόλου,

ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας.

Για την επίτευξη των σκοπών το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» (Π.Ε.Κ.)  εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς και άλλους διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών.

Η προηγούμενη κυβέρνηση εκτιμώντας τις νέες σύγχρονες διαμορφούμενες τάσεις και ανάγκες για το ρόλο και τη θέση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όχι μόνο στην Ελληνική επικράτεια αλλά γενικότερα σε διεθνές επίπεδο, θέσπισε τη λειτουργία συγκεκριμένων δομών σε αυτά δίνοντας τους τη δυνατότητα να διευρύνουν περαιτέρω τον ρόλο τους ώστε να συμβάλλουν στην κάλυψη των επιστημονικών, οικονομικών κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών της εποχής μας.

Δυστυχώς όμως , επί των ημερών σας ,δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια  και κανένας σχεδιασμός για την λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού  Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» ), το οποίο αποτελεί αντιπροσωπευτική δομή ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικά επωφελούς πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Επειδή είναι απαίτηση της σύγχρονης εποχής η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, και αξιοποίησης  των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Επειδή το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» έχει ρόλο διαμεσολαβητή  ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις παροχής  υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια της συνέργιας και συνεργασίας.

Επειδή η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» συμβάλει στην εξωστρέφεια με την εξειδίκευση νέων επιστημόνων, την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημιουργώντας έναν ισχυρό ακαδημαϊκό πόλο στην Κεντρική Ελλάδα .

Επειδή οι δομές του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» σχετίζονται με όλο το φάσμα των αναγκών και απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας με τη λειτουργία τους να αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την κάλυψη αυτών σε επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

Προτίθεται να υλοποιήσει και να στηρίξει τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού  Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23 ν. 4589/2019(Α’ 13);

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του;»