Σημαντική κρίθηκε η χθεσινή διαδικτυακή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη με επίκεντρο τις πολιτικές ενέργειες απασχόλησης και τον ρόλο του νέου ΟΑΕΔ στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής αφού καλωσόρισε τον  Διοικητή του ΟΑΕΔ ανέφερε πως ο Οργανισμός είναι από τους βασικούς συνομιλητές των κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη στήριξη της απασχόλησης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση και στρατηγική προτεραιότητα για τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην
αγορά εργασίας, καθώς και η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση.

Μέσω μια ολοκληρωμένης προσέγγισης ο Διοικητής του ΟΑΕΔ παρουσίασε τις αλλαγές ως προς τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού με νέες αντιλήψεις αναφορικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς και με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων και εργαζόμενων.

Η έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και θα συνεχιστεί με ακόμη εντονότερους ρυθμούς, με σύγχρονα προγράμματα επιδότησης της εργασίας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού», ανέφερε ο διοικητής του ΟΑΕΔ.

Ο  Διοικητής του ΟΑΕΔ αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για εξειδικευμένο-τεχνικό προσωπικό ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη όσον αφορά την αντιστοίχιση ειδικοτήτων και συμπλήρωσε πως «η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, που οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην έλλειψη διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο πλαίσιο
των ραγδαίων εξελίξεων που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της ψηφιακής εποχής».

Με βλέμμα τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς ΣΘΕΒ και ΟΑΕΔ θεωρούν σημαντική τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ενίσχυσης νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στις ανάγκες των θεσσαλικών επιχειρήσεων.