Η Διοίκηση του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που της αναλογεί και λαμβάνοντας υπόψιν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε οικογένεια συνέπεια των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 αποφάσισε οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την επίδειξη του μαθητικού πάσου να μετακινούνται σε όλες τις αστικές γραμμές με το μειωμένο κατά 50% μαθητικό εισιτήριο των 0,60€ για την Α’ Ζώνη και των 0,80€ για την Β’ Ζώνη για όλη την θερινή περίοδο.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ κύριος Μιχάλης Σακελλαρίου με την απόφασή μας αυτή δίνουμε ένα επιπλέον κίνιτρο στους μαθητές να συνεχίσουν να επιλέγουν για την μετακίνησή τους τα Αστικά λεωφορεία. Επίσης τόνισε για μία ακόμη φορά ότι στα Αστικά λεωφορεία τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα για την υγιεινή και την ασφάλεια των επιβατών καθώς τα λεωφορεία απολυμαίνονται συνεχώς τόσο στα τέρματα όσο και στον σταθμό συντήρησης.