Δύο κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Μάϊου 2021 στο νομό Λάρισας

1.Γεώργιο Παρώνη ετών 53

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου

2. Κωνσταντίνο Ριζάκη ετών 99

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Σκήτης