Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ./26380 (ΦΕΚ 1682/24-04-2021) στη λαϊκή αγορά την Μεγάλη Παρασκευή στο Συκούριο την 30-04-2021, θα ισχύουν τα εξής:

Ισχύει η λειτουργία της δραστηριοποίησης του 50% των πωλητών (παραγωγοί – επαγγελματίες).

Ισχύει η απόσταση των πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Ισχύει η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων 1,5 μ καθώς και η χρήση μη ιατρικής μάσκας από πωλητές/κοινό.

Οι πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή αγορά του Συκουρίου την Μεγάλη Παρασκευή θα είναι οι ίδιοι που λαμβάνουν μέρος κάθε Παρασκευή που λειτουργεί η λαϊκή στο Συκούριο, χωρίς να δεχθούμε τη συμμετοχή επιπλέον πωλητών (παραγωγούς – επαγγελματίες).