Τέσσερις κηδείες σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Ηλίας Μαστρογιάννης ετών 59

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αθανασία Δροσάκη ετών 73

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Θεόδωρος Τσιμπούκης ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου

4.Αλεξάνδρα Φάκα ετών 88

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας