Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 4 Απριλίου στη Λάρισα για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/04/21

- Από ώρα 08:00 - 10:30:α) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης από κόμβο Συκουρίου μέχρι κόμβο Γυρτώνης, β) επιχειρήσεις ΤΣΑΛΜΑΣ, ΕΡΙΟΠΕΝΙΕ, ΜΕΒΓΑΛ, ΣΟΥΚΟΣ, ΣΙΑΜΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

- Από ώρα 07:30 - 10:00: Πόλη Λάρισας: α) Περιοχή Lidl Αγίου Θωμά

- Από ώρα 11:00 - 14:00: α) Βιομηχανίες εγκατεστημένες  στην Β.Ι.Π.Ε. Λάρισας: οδός 2, οδός 5,  οδός 7, οδός 1, οδός 3, οδός 5Α, οδός 9, οδός 12, οδός 12Α,  β) Δημοτικό Διαμέρισμα Αμφιθέας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.