Ένας από τους κλάδους που αναµφίβολα πλήττεται και δοκιµάζεται από την πανδηµία είναι η Εστίαση.

Η πρωτοβουλία estiasigreece σε συνεργασία µε τα Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, διοργανώνει την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στις 18:00 την διαδικτυακή επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «ΕΣΤΙΑΣΗ & COVID-19 από την θεωρία στην πράξη η βιώσιµη λειτουργία», όπου καλεσµένοι ειδικοί επιστήµονες θα αναλύσουν τα µέτρα πρόληψης, τους κινδύνους, αλλά και την διαχείριση τους.

Στην ηµερίδα µπορούν να λάβουν µέρος όλοι όσοι ασχολούνται στον χώρο της εστίασης, στον τουρισµό και γενικά στην βιοµηχανία των τροφίµων.

Σκοπός της ηµερίδας είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων τόσο στους πιθανούς µολυσµατικούς παράγοντες στο περιβάλλον των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος όσο και στην εφαρµογή των υγειονοµικών πρωτοκόλλων µε τα µέτρα πρόληψης ενάντια στον κορωνοϊό, καθώς και η εξοικείωση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών κατηγοριών πελατών και η δυνατότητα αναγνώρισης των ειδικών αναγκών τους.

Οµιλητές και τα θέµατα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

• Εξαδάχτυλος Αθανάσιος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και µέλος της Επιτροπής Λοιµωξιολόγων του Υπ. Υγείας

• Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, καθηγητής επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και µέλος της Επιτροπής Λοιµωξιολόγων του Υπ. Υγείας

Συντονιστές της Ηµερίδας θα είναι:

• Γεωργιάδης Νικόλαος Πρόεδρος Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος Έβρου

• Ναστούλης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελµατιών Εστίασης Αγρινίου

Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και η παρακολούθηση της µπορεί να γίνει ακολουθώντας τον σύνδεσµο:

- Live on Facebook: Σελίδα Estiasigreece https://www.facebook.com/EstiasiGreece

- Live on YouTube: Κανάλι MenoumeoloimaziEstiasigreece