Χωρίς καμία μεταβολή σε τοπικό επίπεδο, συνεχίζονται οι τακτικές κρίσεις στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ..

Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας παραμένει ο ταξίαρχος Αστέριος Μαντζιώκας (φωτογραφία) ο οποίος διατηρήθηκε στον βαθμό.

Στον βαθμό του ταξιάρχου προήχθη ο αστυνομικός διευθυντής, Χρήστος Σιμούλης ο οποίος παραμένει επίσης αστυνομικός διευθυντής Λάρισας.

Οι κρίσεις, που θεωρήθηκαν ήπιες, συνεχίζονται με τον βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή.

Ελευθερία