Σε αναλυτική ενημέρωση για το θέμα της εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Μεσοχωρίου, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την Τρίτη διά περιφοράς στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, προχώρησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βοηθά κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, που αντιμετωπίζει προβλήματα στη δραστηριότητά της».

Ο κ. Γάτσας αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Μετά από δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν την επικείμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 25 στρεμμάτων στην κοινότητα Μεσοχωρίου, θα ήθελα υπεύθυνα και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με τοπικούς παράγοντες να ενημερώσω τους αναγνώστες για την υπόθεση.

Η επιχείρηση «Φάρμα Ελασσόνας ΑΕ», πρώην ΒΑΚΡΕΛ, είναι μία βιομηχανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και διατηρεί εγκαταστάσεις στο 33ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Μεσοχωρίου, στα όρια με την κοινότητα Δαμασίου.

Στις 5-11-2019 η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε αίτηση προς το Δήμο Ελασσόνας, με την οποία ζητούσε να μισθώσει δημοτική έκταση 50 στρεμμάτων στις κοινότητες Μεσοχωρίου-Αμουρίου, ενώ μόλις πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η αιτούμενη έκταση ανήκει αποκλειστικά στην κοινότητα Μεσοχωρίου. Το τοπικό συμβούλιο Μεσοχωρίου γνωμοδότησε αρνητικά και η αίτηση τέθηκε στο αρχείο.

Το Μάιο του 2020 η εταιρεία επανήλθε με νέα τροποποιημένη αίτηση, η οποία διαβιβάστηκε στην κοινότητα Μεσοχωρίου για γνωμοδότηση. Το τοπικό συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στην εκμίσθωση, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις του για την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης και την πιθανότητα ανέγερσης σταυλικών εγκαταστάσεων στην αιτούμενη έκταση.

Ενημέρωσα προσωπικά και με έγγραφο τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ότι η δημοτική αρχή δεν προτίθεται να εκμισθώσει έκταση για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, αλλά επιθυμεί να διευκολύνει την επιχείρηση να συμμορφωθεί με την περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία, έτσι ώστε να συνεχίσει ακώλυτα τη δραστηριότητά της στην περιοχή, προσφέροντας εργασία και αναπτύσσοντας στενότερη συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Αυτό επανέλαβα και στις 6-7-2020 σε συνέλευση των κατοίκων στο Μεσοχώρι, όπου διευκρίνισα ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να διευκολύνει την επιχείρηση να συμμορφωθεί στην περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία και όχι να της εκμισθώσει χώρο για νέες σταυλικές εγκαταστάσεις.

Τόνισα επίσης ότι είναι προς το συμφέρον της περιοχής μας η δημιουργία μονάδας βιοαερίου, η οποία θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος από βιομηχανικά λύματα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους του δήμου μας.

Με το ίδιο σκεπτικό το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας στη συνεδρίαση της 7-7-2020 αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό πραγματογνώμονα, για να συντάξει τεχνική έκθεση στην οποία θα προσδιορίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη συμμόρφωση της επιχείρησης στην περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία.

Είναι επομένως γνωστές οι ενέργειες που έκανε η δημοτική αρχή και προκαλεί έκπληξη η χθεσινή αντίδραση του προέδρου της κοινότητας Μεσοχωρίου, καθώς ήταν παρών στη συνεδρίαση και γνώριζε ότι αναμένεται η τεχνική έκθεση για την έκταση προς εκμίσθωση. Είναι επίσης ακατανόητο ότι ενέπλεξε την κοινότητα Αμουρίου στην υπόθεση, ενώ η αιτούμενη έκταση ανήκει αποκλειστικά στην κτηματική περιφέρεια Μεσοχωρίου.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι τα τοπικά συμβούλια έχουν γνωμοδοτική και όχι αποφασιστική αρμοδιότητα σε θέματα αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, επομένως η εκμίσθωση ενός μικρού τμήματος 25 στρεμμάτων εντός δημοτικής έκτασης χιλιάδων στρεμμάτων δεν δικαιολογεί απειλές για “κινητοποιήσεις” και “νομικές ενέργειες”.

Το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει κάθε πτυχή της υπόθεσης, λαμβάνει υπόψιν τις επιφυλάξεις των τοπικών συμβουλίων και αποφασίζει με βάση το συμφέρον της ολότητας του Δήμου Ελασσόνας.

Προσωπικά πιστεύω ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βοηθά κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, που αντιμετωπίζει προβλήματα στη δραστηριότητά της. Αυτό έκανε και αυτό συνεχίζει να κάνει χωρίς διακρίσεις και χωρίς προκαταλήψεις.

Με τις αποφάσεις του πλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζει τις επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αξιοποιεί τη δημοτική περιουσία επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είτε με τη διευκόλυνση δημιουργίας μονάδων βιοαερίου, είτε με την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικές εκτάσεις.

Η επικείμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται επιπλέον να ενισχύσει την περιβαλλοντική προστασία, τη νομική συμμόρφωση και τη διευκόλυνση των εργαζομένων και των επισκεπτών. Εκτιμούμε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια η λειτουργία της μονάδας βιοαερίου στην επιχείρηση θα λύσει οριστικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή εδώ και δεκαετίες».