Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου συνήλθαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου Νίκαιας, τρίτεκνοι από τους δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, Ελασσόνας και Λάρισας σε αναβληθείσα λόγω κορωνοϊού Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του υπό την προεδρία του κ. Στ. Δημάκη και του γραμματέα κ. Αθ. Τσιαντούλη που εκλέχτηκαν για την γενική συνέλευση ενημερώθηκαν, συζήτησαν για τα θέματα:

1.    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2.    Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

3.    Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2019 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4.    Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2019 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.

5.    Κατάθεση Προτάσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Μετά από την έγκριση του απολογισμού την απαλλαγή του Δ.Σ. και της ΕΕ από κάθε ευθύνη και την έγκριση του προϋπολογισμού του 2020 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

«Θα υπερασπίσουμε τα μέχρι τώρα δικαιώματα της τρίτεκνης οικογένειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κατάργησης η υποβάθμισης».

«Θα αγωνιστούμε για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών σε πολύτεκνες και ένταξη στο Νόμο 1911/1944».