Ενημερώνουμε το αγοραστικό κοινό και τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς πως λόγω της Εορτής του Δεκαπενταύγουστου, η Λαϊκή Αγορά στο Καστρί Λουτρό θα πραγματοποιηθεί: 

την Παρασκευή  14 Αυγούστου 2020.

(σύμφωνα με την αριθμ. 142/2018 απόφασης Δ.Σ., - Κανονισμός Λειτουργίας  Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών –ΑΔΑ: ΩΥΣ9ΩΗ7-ΩΕΧ)