Το πρόβλημα της επάρκειας πόσιμου νερού στην Κρανέα Ελασσόνας περιορίζεται σημαντικά μετά από παρεμβάσεις που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα κ. Αθ. Καλιακούδα.

Ο κ. Καλιακούδας ενημέρωσε τον δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο πρώην Δημαρχείο Αντιχασίων, ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας και η ύδρευση της κοινότητας ενισχύθηκε από τις πηγές στις θέσεις «Αγ. Γεώργιος» και «Ρούντος», επιλύοντας έτσι το σοβαρό πρόβλημα επάρκειας που αντιμετώπιζε το βόρειο τμήμα του οικισμού.

Οι εργασίες της ΔΕΥΑ, που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του προέδρου της επιχείρησης κ. Ιππ. Τζιουμακλή και του αντιδημάρχου κ. Αθ. Καλιακούδα, περιελάμβαναν σχολαστικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των πηγών και των δεξαμενών από φερτά υλικά, δειγματοληψία νερού από τις πηγές, κατάλληλη χλωρίωση των δεξαμενών και σύνδεση των πηγών με τον κεντρικό αγωγό που τροφοδοτεί τον οικισμό, μετά από 15 ημέρες συνεχόμενων ελέγχων.

Σε δήλωση του ο κ. Καλιακούδας τόνισε: «Η επάρκεια του νερού για τον οικισμό της Κρανέας ήταν μέγιστης σημασίας.

Οι ενέργειες της ΔΕΥΑ ήτανε συντονισμένες και μετά από σειρά ελέγχων διαπιστώθηκε η καταλληλότητα του νερού. Δυστυχώς τόσα χρόνια ο Δήμος δεν εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε τη φυσική ροή των δύο πηγών, ώστε οι κάτοικοι να μην ταλαιπωρούνται.

Εκτός από τα επιπλέον κυβικά νερού που θα έχουμε προς διάθεση, θέλω να αναφέρω ότι υπολογίζεται και ένα ετήσιο όφελος από τη δαπάνη του ρεύματος στο αντλιοστάσιο, της τάξης των 100.000€ λόγω της φυσικής ροής του νερού, που μέχρι σήμερα κυμαινόταν στα 250.000 € ετησίως».

Ο δήμαρχος Ελασσόνας με δήλωσή του συνεχάρη τον κ. Καλιακούδα και τον κ. Τζιουμακλή για τη συνεργασία και τόνισε ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι ύψιστη προτεραιότητα για τη διοίκηση του Δήμου και καθημερινά γίνονται μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και τις κοινότητες.