Τουλάχιστον οκτώ ειδικές ράμπες λειτουργούν στα παράλια του Δήμου Τεμπών για τα άτομα με αναπηρία, ώστε και αυτοί οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και να απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς προβλήματα.

Να μπορούν δηλαδή απρόσκοπτα να φτάνουν μέχρι εκεί όπου σκάει το κύμα.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 4 ράμπες στην παραλία Μεσαγγάλων, 3 στην παραλία Καστρί Λουτρό και 1 ράμπα στην παραλία Κουλούρας.

Επίσης, στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι απορριμμάτων και χημικές τουαλέτες στις παραλίας

Κώστας Τσόλας (Ελευθερία)